Blog

Top 5 game mobile có doanh thu cao nhất năm 2020

Top 5 game mobile có doanh thu cao nhất năm 2020

game top 5 game
Năm 2020 thực sự là một năm đầy khó khăn với nhiều ngành nghề, nhưng ngành mà nó không thể gây thiệt hại là lĩnh vực game. Dưới đây là top 5 game mobile có doanh thu cao nhất năm 2020.